Fonda System


Fonda System ligger i täten när det gäller att tillhandahålla effektiva och lönsamma verktyg för att administrera fondsparandet och att utveckla fondindustrin. Sedan 1999 har mer än 40 företag valt vårt system FONDA i olika tappningar för att betjäna back-office, att ge service åt andelsägare, att generera en korrekt myndighetsrapportering och att ge beslutsunderlag för marknadsföring och ledning. 

 

Fonda System är ofta engagerade vid starten av fondverksamheten. Ett flertal av Sveriges framgångsrikaste fondbolag har anlitat Fonda System som partner från starten av sin expansion, alltifrån rollen som bollplank vid utformning av FI-ansökan med informationsbroschyr och beräkningsexempel till installation av databas och utbildning av backofficepersonal inför lanseringen. Inför övergång från äldre system för andelsreskontra har vi hjälpt många fondbolag med konverteringsproblematiken, t.ex. Öhman Fonder, Penser Fonder, Enter, Carnegie och Coeli.   

 

Vill Du veta hur Fonda System kan hjälpa just Din verksamhet står vi gärna till tjänst med en demo och en diskussion om framtiden!

  

 

©2009 Fonda System AB | Riddargatan 17 | 114 57 Stockholm | tel: 08-24 53 23
Företagsgruppen: A-Sec | Fonda | Invest Systems | Risk Studio | Trapets